Tento projekt již skončil.

Poslání

Kamarádi vzdělání jsou nadačním fondem, který založila Česká bankovní asociace s cílem podpořit děti ve věku 5 až 12 let v tom, aby se chtěly vzdělávat nejen při nástupu do školy, ale kontinuálně po celý život.

Vzdělání a výchova jako klíč k lepšímu uplatnění

Přístup ke vzdělání a výchově považujeme za něco, co stojí za péči nejen učitelů, ale i rodičů či vychovatelů již od raného věku dítěte. Stejně jako otevřený přístup ke vzdělání a výchově je pak důležité i to, aby naše děti pochopily a přijaly za své, k čemu jim vzdělání slouží a jak mohou sloučit teoretické znalosti s dovednostmi v životě. Zkrátka a dobře, aby dokázaly vnímat vzdělávání ve škole jako přínosné pro život a těšily se z něj.

Banky a vzdělání

Vzdělávání dětí považujeme za naprosto klíčové, neboť na jeho kvalitě stále více závisí další, nejen ekonomický, vývoj celé společnosti i každého jednotlivce. Zároveň v této oblasti vidíme velký prostor pro pozitivní změnu, silně podporovanou veřejným míněním. V neposlední řadě věříme, že pro rozvoj vzdělání může Česká bankovní asociace dobře využít některé „konkurenční výhody“ svých členů. Banky totiž hrají dlouhodobě zásadní a uznávanou roli při vzdělávání veřejnosti, které vede mimo jiné k podpoře konkurenceschopnosti ekonomiky.

Česká bankovní asociace však nemá ambici nahradit společensko-odpovědnostní aktivity svých členských bank. Přála by si být spíše jejich doplněním a rozšířením.

Jak chceme děti rozvíjet

Otázka výchovy a vzdělání v sobě vždy nese potřebu dialogu, ať už se jedná o dialog mezi rodičem a školou, nebo mezi učením se teoretických znalostí a praktickými dovednostmi pro život. Za nedílnou součást vzdělávání dětí považujeme také otázku morálky a etiky či přípravu na zvládání situací v různých etapách života. 

Naše projekty se proto zaměří primárně na aktivity, které podporují zcela přirozené propojení vzdělání a výchovy. Z toho důvodu je pro nás podstatné především rozvíjet chuť a schopnost se učit, soft skills, emoční inteligenci a pomoci tak dětem zprostředkovat vědění, dovednosti a vlastnosti užitečné pro jejich život a potažmo pracovní kariéru.