Tento projekt již skončil.

o nadačním fondu

O Nadačním fondu

Nadační fond České bankovní asociace právně existuje od 11. ledna 2013. Myšlenka aktivit asociace k nelhostejnosti ke vzdělávání zde však byla již dlouho před tím.

Bankovní industrie jako významný sektor ekonomiky si uvědomuje, že má nejen ambici, ale především závazek věnovat se také debatě o směřování společnosti, určení a řešení jejích klíčových témat. Banky na jedné straně svou aktivitou stimulují rozvoj ekonomiky, na straně druhé však dobře vidí a umí ohodnotit faktory, které dynamiku společnosti a hospodářství buď umocňují, nebo naopak omezují. Banky však nejsou úzce provázány pouze s každodenním chodem ekonomiky, ale mají legitimní zájem i na tom, aby byly v hospodářství založeny dlouhodobé předpoklady pro růstovou dynamiku. Banky ovšem nemohou tyto faktory pouze pojmenovávat a požadovat, aby se k nim upínala pozornost, ale jsou povinovány samy demonstrovat snahu a tvořivý příspěvek k jejich pozitivními

nasměrování. Vzdělání proto mezi těmito faktory stojí na předním místě.

Výběr projektů, jimž bude poskytnut finanční obnos, se uskuteční na základě rozhodnutí grantové komise v rámci grantových řízení.