Tento projekt již skončil.

Kamarádi vzdělání jsou nadačním fondem, který založila Česká bankovní asociace s cílem podpořit děti ve věku 5 až 12 let v tom, aby se chtěly vzdělávat nejen při nástupu do školy, ale kontinuálně po celý život.

Novinky

03/09/2015

Nadační fond České bankovní asociace podpořil projekty orientované na místně zakotvené učení a párovou výuku

Praha, 3. 9. 2015 – Třetí grantové kolo bylo ukončeno výběrem dvou projektů - jeden se zaměřením na posílení spolupráce žáků, rodičů a školy a druhý s potenciálem zvýšení kvality a úrovně vyučovacích hodin prostřednictvím párové výuky a jejího další šíření do škol. Mezi tyto projekty budou rozděleny necelé 2 miliony korun. „Spolu si pomáháme, společně se vzděláváme“ je projekt Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. z Královehradeckého kraje, konkrétněji z Podkrkonoší. Druhým projektem je projekt „Kolegiální podpora formou párové výuky“ pražské základní školy Kunratice. Oba projekty se uskuteční v nadcházejícím školním roce, tedy od září 2015 do června 2016.

Více informací naleznete v tiskové zprávě zde.

17/06/2015

Kamarádi vzdělání: Podpora žáků i učitelů je nezbytná

Praha 17. 6. 2015 – Nadační fond České bankovní asociace Kamarádi vzdělání vyhlásil třetí kolo grantového řízení, ve kterém bude rozděleno 2,5 milionů korun. Hledají se projekty, které se zaměřují jak na posílení motivace žáků ke studiu a na posílení vztahu mezi učiteli a rodiči, tak nově i projekty, které pomáhají ve zvyšování kvality výuky a odbornosti učitelů. Zájemci o grant se mohou se svými projekty hlásit do 15. července 2015.

Více informací naleznete v tiskové zprávě zde.

09/01/2015

Nadační fond České bankovní asociace: I letos jsme podpořili projekty zaměřené na trojúhelník škola, rodiče, děti

Praha, 9. 1. 2014 – Přes 1 milion korun bylo rozděleno v rámci druhého grantového kola nadačního fondu České bankovní asociace pro podporu vzdělávání. Vybrané projekty společností ADYS a Člověk v tísni splnily grantové podmínky a po konzultaci s některými členy Odborného poradního orgánu fondu byly Správní radou fondu vybrány z hlediska jejich zaměření jako nejvhodnější. Hlavním posláním podpořeného projektu společnosti ADYS „Hovoříme spolu o cílech a cestách“ a Člověk v tísni „Partneři ve vzdělávání: rodina a škola“ je podpora vzdělávání a výchovy dětí prostřednictvím dobrého nastavení a prohloubení spolupráce pomyslného trojúhelníku škola, rodiče, děti.

Více informací naleznete v tiskové zprávě zde.

07/08/2014

Kamarádi vzdělání: Podporujeme zájem žáků o vědění

Praha, 7. 8. 2014 – Druhé grantové řízení Nadačního fondu České bankovní asociace Kamarádi vzdělání probíhá od 30. července do 21. září 2014. Celková finanční podpora činí 1,5 milionu korun a je určena na podporu projektu či projektů, které si kladou za cíl prostřednictvím lepší spolupráce školy a rodiny podporovat motivaci žáků prvního stupně základních škol v jejich zájmu o vědění a vzdělávání. V loňském roce Nadační fond ČBA – Kamarádi vzdělání podpořil projekty Co umím (o.p.s. EDUin) a Příběh mojí rodiny (o.p.s Člověk v tísni).

Více informací naleznete v tiskové zprávě zde.

03/12/2013

Nadační fond České bankovní asociace podpoří třemi a půl miliony korun projekty zaměřené na vzdělání a výchovu

Praha, 3. 12. 2013 – Nadační fond České bankovní asociace na podporu vzdělávání po konzultacích se členy Odborného poradního orgánu fondu vybral dva zajímavé projekty, jejichž cílem je podpořit vzdělávání a výchovu prostřednictvím lepší spolupráce školy, rodičů a dětí. V rámci prvního grantového řízení bude rozděleno celkem téměř tři a půl milionu korun obecně prospěšným společnostem Člověku v tísni s projektem „Příběh mojí rodiny“ a EDUin s projektem „Co umím“.

Více informací naleznete v tiskové zprávě zde.